La paraula FEDIVERSE és una contracció de les paraules angleses "FEDeration" (Federació) i "unIVERSE" (Univers). I en català es pronuncia sense la "e" final: "Fedivers", però també en diem "Fedi". Les internautes federades són "fedizens", contracció de Fediverse i Citizen, ciutadana.

La Fediverse és una federació de xarxes socials lliures on les usuàries poden contactar entre elles independentment de la xarxa que facin servir. Però com les xarxes són les persones i les eines els mitjans, en aquesta pàgina web ens intentarem referir a mitjans enlloc de xarxes al referir-nos als serveis web. Mira aquest vídeo (amb subtítols en català i espanyol) per conèixer millor la Fediverse i una de les seves eines, Mastodon.

Des de la seva creació al 2008, l'objectiu de la Fediverse és connectar les persones sense passar per tecnologies centralitzades (com els mitjans privatius més coneguts) i, per això, la seva estructura es basa en un model descentralitzat que funciona gràcies a protocols d'interconnexió, donatius i a la bona voluntat de les seves administradores. La totalitat de la Fediverse està distribuïda entre els nodes que la conformen. Cap node té una còpia completa de la Fediverse i, de fet, qualsevol node només en conté una petita part, com si fos un organisme pluricel·lular.

La Fediverse és doncs una federació de mitjans i un univers descentralitzat de cultura lliure que permet una comunicació no-publicitària, comunitària i, per tant, respectuosa. Per això, a més de lliures i federats, diem que són ètics. Participa-hi!