La paraula FEDIVERSE és una contracció de les paraules angleses "FEDeration" (Federació) i "unIVERSE" (Univers). I en català es pronuncia sense la "e" final: Fedivers, però també en diem "Fedi".

La Fediverse és una federació de xarxes socials lliures on les usuàries poden contactar entre elles independentment de la xarxa que facin servir. Però com les xarxes són les persones i les eines els mitjans, en aquesta pàgina web ens intentarem referir a mitjans enlloc de xarxes al referir-nos als serveis web. Mira aquest vídeo (amb subtítols en català i espanyol) per conèixer millor la Fediverse i una de les seves eines, Mastodon.

L'objectiu de la Fediverse és connectar les persones i, per això, la seva estructura es basa en un model descentralitzat que funciona gràcies a protocols d'interconnexió, donatius i a la bona voluntat de les seves administradores. La totalitat de la Fediverse està distribuïda entre els nodes que la conformen. Cap node té una còpia completa de la Fediverse i, de fet, qualsevol node només en conté una petita part, com si fos un organisme pluricel·lular.

La Fediverse és doncs un univers descentralitzat de nodes de mitjans socials basats en programari lliure i protocols de federació que ni tenen anuncis ni trafiquen amb les dades de les seves usuàries. Per això, a més de lliures i federats, són ètics. Participa-hi!