FEDIVERS

Etimologia i concepte

La paraula FEDIVERSE és una contracció de les paraules angleses "FEDeration" (Federació) i "unIVERSE" (Univers). I en català es pronuncia sense la "e" final: "Fedivers", però també en diem "Fedi". Les internautes federades són "fedizens", contracció de Fediverse i Citizen, ciutadana.

La Fedivers és una federació de mitjans socials lliures on les usuàries poden contactar entre elles independentment de l'eina que facin servir. I com les xarxes són les persones i les eines els mitjans, en aquesta pàgina web ens referirem a mitjans enlloc de xarxes al referir-nos a aquest tipus de serveis web. Mira aquests vídeos per conèixer millor l'ecosistema fediversal:

Nivell institucional

La Fedi al Parlament Europeu

A la imatge, s'explica que un fedizen, l'Aral Balkan, es va plantar al Parlament Europeu a donar la xapa sobre la Fedi. Això va passar el 19 de novembre del 2019 i la Fedi existeix des del 2008. Més val tard que mai, diuen... Podeu veure el vídeo de la intervenció al Parlament al Peertube de La Quadrature Du Net:
Video The future internet regulation - Aral Balkan at the European Parliament.

I al 2022, la Comissió Europea aterra a la Fedi a través de l'EDPS:
Comunicat de premsa de l'EDPS

Descentralització federada

Des de la seva creació al 2008, l'objectiu de la Fedivers és connectar les persones sense passar per tecnologies centralitzades (com els mitjans privatius més coneguts) i, per això, la seva estructura es basa en un model descentralitzat que funciona gràcies a protocols d'interconnexió, donatius i a la bona voluntat de les seves administradores. La totalitat de la Fedivers està distribuïda entre els nodes que la conformen. Cap node té una còpia completa de la Fedivers i, de fet, qualsevol node només en conté una petita part, com si fos un organisme pluricel·lular.

Tipus d'eines

La Fedi és doncs una federació de mitjans i un univers descentralitzat de cultura lliure que permet una comunicació no-publicitària, comunitària i, per tant, respectuosa. Per això, a més de lliures i federats, diem que són ètics. Participa-hi!

Aprèn més!

Les veïnes de Fedicat creem i traduïm continguts que expliquen o aprofunditzen en conceptes relacionats amb la Fedivers o amb l'actual ecosistema de mitjans socials. Aquí un recull: